Брой на вестника

 


 Първа страница
» Черно-бяла - 2 лв./кв.см.
» Плюс един цвят - 2.50 лв./кв.см.
» До главата - 300 лв. за един месец
» В рекламен пояс 2,2/7 см - 100 лв. за един месец
» В рекламен пояс 4/7 см - 200 лв. за един месец
 
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение - 1.50 лв./кв.см.
 
 Последна страница
» Черно-бяла - 1.50 лв./кв.см.
» Плюс един цвят - 2.00 лв./кв.см.
» В рекламен пояс 4,5/8,5 см - 100 лв. за един месец
» В рекламни карета 3,5/3,5 см - 40 лв. за един месец
» В рекламни карета 3,5/7 см - 70 лв. за един месец
» В рекламни карета 3,5/11 см - 100 лв. за един месец
» В рекламни карета 7/7 см - 130 лв. за един месец
 
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см - 20 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см - 40 лв. за един месец
» Каре 7/7 см - 80 лв. за един месец

   Забележка: Съдържанието на текста оформен в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/. За допълнителен цвят еднократно 10 лв. плюс цената на карето.
 
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см - 10 лв.
 
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка - 10 лв.
» Каре без снимка - 5 лв.
 
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи - 1 лв.
» Фирмена обява до 10 думи - 2 лв.
» Интимна обява до 10 думи - 3 лв.

   Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
© 2002-2008 | Created by Software Solutions Ltd.