Брой на вестника

 

 Адрес на редакцията
» гр.Перник, ул. "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2А, ет. 1, ап. 2
   телефон: (076) 60-13-72
   e-mail: sapernik@pernikinfo.com
   e-mail: sapernik_n@yahoo.com

   Директор: инж.Иван Петров
   Коментари и анализи: Валентин Варадинов
   Гл.редактор: Любомира Пелова

 
 Рекламен офис
» гр.Перник, хотел "Струма" стая 208 тел./факс: (076) 60-31-29
   инж.Ана Петрова

 
 Рекламни бюра в град Перник
» хотел "Струма" стая 208 тел./факс: (076) 60-31-29
» ул. "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2А, ет.1, ап.2 тел: (076) 60-13-72
 » ул."Търговска" 30 ("Симеон-Д") телефон: (076) 60-46-76
 » ул."Благой Гебрев" 66/1А ("Интелект 2000") телефон: (076) 7-53-07
 » Кафе-клуб Антония, кв."Изток", ул."Карл Маркс" 2А

 
 Информация за "Съперник"
» Формат - таблоид
» Периодичност - ежедневник
» Броеве за година - 261
» Страници - 18
» Цветове - 2+1
© 2002-2008 | Created by Software Solutions Ltd.